Skottet mot Lincoln, Arbetsuppgifter : elevhäfte jämte ordförklaringar

Författare
Sven Ulric Palme
(Sven Ulric Palme.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindblad 1970 Sverige, Stockholm 12 sidor.
Lindblad 1968 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan