Skrämmande minnen

Författare
Dorothy Daniels
(Dorothy Daniels översättning: Richard Malmborg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther 1988 Sverige, Malmö 159 sidor. 18 cm 91-35-03575-7