Skrifter 1, Stuesnack och stätteslams : drag ur skånska slättbons liv : på Simrishamnstraktens allmogemål

Författare
Henrik Wranér
(Med 10 silhuetter av Ernst Ljungh)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scania 1958 Sverige, Malmö 89 sidor. : ill.