Skrifter 12, Kärleksglöd och hjärtenöd : en knippa hjärtesagor ur folklivet

Författare
Henrik Wranér
(Med silhuetter av Sv. Ling)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scania 1960 Sverige, Malmö 85 sidor. : ill.