Skrifter 13, Tösaknep och pojkhyss : glada bilder ur allmogens liv förr och nu

Författare
Henrik Wranér
(Med silhuetter av August Johnsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scania 1963 Sverige, Malmö 83 sidor. : ill.