Skrifter 14, Muntergökar och dummerjönsar : små teckningar ur folklivet

Författare
Henrik Wranér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scania 1963 Sverige, Malmö 79 sidor.