Skrifter 15, Dundertöser och käringaskrällen : blad ur allmogekvinnans historia 1860-1880

Författare
Henrik Wranér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scania 1963 Sverige, Malmö 75 sidor.