Skrifter 1, I gryningen - ungdomsberättelser

Författare
Axel Lundegård
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1932 Sverige, Stockholm 135 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan