Skrifter 21, Arbetsmyror och drönare : små bilder ur skånska folklivet

Författare
Henrik Wranér
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Scania 1964 Sverige, Malmö 84 sidor.