Skrifter 24

Författare
(Redaktör: B. Folcker)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samf. Djursholms forntid och framtid 1994 Sverige, Djursholm 255 sidor. : ill.