Skrifter 3-4, Västgötaresa år 1746

Författare
Carl von Linné
(Red. av ... Viktor Olsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Världslitteraturens förl. 1929 Sverige, Malmö
1929 Sverige