Skrifter 5, Prosa

Författare
Gustaf Fröding
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1957 Sverige, Stockholm 390 sidor.
1953 Sverige
Bonnier 1935 Sverige, Stockholm 390 sidor.