Skrifter 5-7, Carl Linnæi Skånska resa år 1749

Författare
Carl von Linné
(Carl Linnæi red. av ... Viktor Olsson)
Genre
Reseskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Världslitteraturens förlag 1930 Sverige, Malmö 3 vol. (182, vii 217, iii 188, xi sidor.)