Skrifter Bd 8-11, Törnrosens bok : duodesupplagan

Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(Med inledning och kommentarer av Bertil Romberg.)
Genre
Bok, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gidlund i samarbete med Svenska vitterhetssamf. och Almqvistsällsk., Smegraf 1996 Sverige, Hedemora, Smedjebacken xxiv, 369 sidor. 23 cm