Skrifter, C.J.L. Almqvist. Monografi

Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(Med inledning och kommentarer av Bertil Romberg.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gidlund i samarbete med Svenska vitterhetssamf. och Almqvistsällsk., Smegraf 1995 Sverige, Hedemora, Smedjebacken 410 sidor. 23 cm