Skrifter D. 11, Lyriska dramer

Originaltitel
Dramatik. Urval
Författare
August Strindberg
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 429 sidor.
Bonnier, Bonnier 1962 Sverige, Stockholm, Stockholm 428 sidor.
Bonnier, Bonnier 1957 Sverige, Stockholm, Stockholm 428 sidor.