Skrifter af Carl von Linné 1, Flora Lapponica

Författare
Carl von Linné
(Öfvers. till svenska språket af Th. M. Fries.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vetenskapsakademien 1905 Sverige, Upsala 381 s 12 vikta pl.-s.