Skrifter af Carl von Linné 3, Classes plantarum

Författare
Carl von Linné
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vetenskapsakademien 1907 Sverige, Upsala 656 sidor.