Skrifter af Carl von Linné 5, Iter Lapponicum

Författare
Carl von Linné
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vetenskapsakademien 1913 Sverige, Upsala xi, 268 sidor., [2] kartpl.-s. ill.