Skrifter i urval 1, Fänrik Ståls sägner och valda dikter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saxon & Lindström 1929 Sverige, Stockholm 319 sidor., 1 portr.