Skrifter i urval 1, Lyriska dikter, serviska folksånger samt andra översättningar och bearbetningar

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Sverige 290 sidor.
Schildt 1960 Finland, Helsingfors 290 sidor.