Skrifter i urval 3, Några ord om nejderna, folklynnet och levnadssättet i Saarijärvi socken Smärre episka dikter Julkvällen Fänrik Ståls sägner

Författare
Johan Ludvig Runeberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Sverige 270 sidor.
Schildt 1960 Finland, Helsingfors 271 sidor.