JLR - Johan Ludvig Runeberg i urval

Ett urval av J.L. Runebergs verk ges ut till diktarens 200-årsjubileum, som firas under år 2004. I volymen ingår de episka dikterna Älgskyttarne och Hanna samt Fänrik Ståls sägner i sin helhet. Ett urval lyriska dikter, med bl.a. sviten Idyll och epigram, är hämtade ur samlingarna Dikter IIII och Strödda dikter. Därtill har några av Runebergs många psalmer och ett urval lyriska översättningar tagits med. Prosan företräds av två noveller och dessutom ingår den klassiska uppsatsen »Några ord om nejderna, folklynnet och levnadssättet i Saarijärvi socken«, där Runeberg beskriver den finska folksjälen.

Boken riktar sig både till de yngre generationerna, för vilka Runebergs diktning kanske inte är så bekant, och till dem som redan »kan sin Runeberg«. Den lämpar sig även för undervisningsändamål. Dikterna är nystavade och boken är försedd med ett förord av Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur i Helsingfors.

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Redaktör: Hedvig Rask.)
Genre
Bok, Tal
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska litteratursällsk. i Finland, Atlantis 2004 Finland, Helsingfors, Stockholm, Finland 390 sidor. 19 cm
Bonnier 1960 Sverige, Stockholm 4 vol.
1960 Sverige 290 sidor.
Schildt 1960 Finland, Helsingfors 290 sidor.
Saxon & Lindström 1929 Sverige, Stockholm 319 sidor., 1 portr.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan