Skriftetal för f.d. fältjägaren Carl Olson Fisk, då han näst före sin död begick h.h. nattward i Grythytte kyrka den 15 april 1829, och tal ifrån afrättsplatsen, sedan samma person samma dag undergått det honom ådömde dödsstraff, hållne och på fleres begäran till trycket lemnade af Johan Gustaf Schultz ... Örebro, tryckte hos N.M. Lindh, 1829

Författare
Johan Gustaf Schultz
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Lindh 1829 Sverige, Örebro 16 sidor. 8:o.