Skuggan av Veronica

Författare
Jessica North
(Övers.: Marianne Jangö.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindqvist 1974 Sverige, Stockholm, Finland 252 sidor.