Skuggan - koncentrerade berättelser

Författare
Georg E. von Alfthan
(Af En gemensam vän)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edlund 1887 Finland, Helsingfors [2], 318 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan