Skuggan - en rapsodi

Författare
Ove Ekelund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1925 Sverige, Stockholm 136 sidor.