Skuggan - drama i fyra akter

Författare
Thore Blanche
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1911 Sverige, Stockholm 180 sidor.