Skuggor över Ravensley

Författare
Constance Heaven
(Constance Heaven övers.: Ulla Bergengren)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1985 Sverige, Stockholm 286 sidor. 22 cm 91-32-31261-X