Skulke livet - om barn og stoffmisbruk

Originaltitel
Skolka från livet
Författare
Peter-Paul Heinemann
(Peter Paul Heinemann illustrasjoner av Johan Åhström oversatt av Ruth Stenberg Leikvoll)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landsforbundet mot stoffmisbruk og Stiftelsen LEON 2005 Norge, Oslo 235 sidor. : ill. 82-92276-03-3
Teknologisk forl. i samarbeid med Landsforbundet mot stoffmisbruk 1991 Norge, Oslo 232 sidor. ill.