Skuvlla biologiija ja eatnandiehtu 6, Bargogirji

Originaltitel
Koulun biologia ja maantieto
Författare
(Satu Arjanne och 3 andra doaimmahus: Anna-Mari Tyynelä sámás: Jovnna-Ánde Vest.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámediggi 2010 Finland, Anár 123 sidor. : ill. 978-952-441-199-8