Skuvlla birasdiehtu 4, Bargogirji

Originaltitel
Koulun ympäristötieto
Författare
(Satu Arjanne ... ja muita sárgumat: Jorma Happonen, Ulriikka Järvinen ja Riitta Pouttu sámás: Jovnna-Ánde Vest.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámediggi cop. 2008 Finland, Anár 224 sidor. : ill. 26 cm 978-952-441-168-4