Skuvlla birasdiehtu 4, Oahpaheaddji girji

Originaltitel
Koulun ympäristötieto
Författare
(Satu Arjanne ... ja muita sárgumat: Jorma Happonen ... ja muita sámás: Jovnna-Ánde Vest)
Genre
Läromedel
Språk
Nordsamiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sámediggi 2009 Finland, Anár 304 sidor. : ill. 30 cm 978-952-441-174-5