Skydd mot ABC-stridsmedel

Författare
Åke Bovallius
(Åke Bovallius, Sven Hellman, Tor Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centralförb. Folk och försvar 1982 Sverige, Stockholm 43 sidor. : diagr. 21 cm