Skyddsvärd skog - naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning

Författare
Johan Nitare
(Författare och redaktör: Johan Nitare.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skogsstyrelsen, Stibo Graphic A/S 2019 Sverige, Jönköping 592 sidor illustrationer 27 cm 978-91-87535-15-4