Skyddsvärda myrar i Örebro län

Författare
Ingvar Backéus
(Ingvar Backéus med bidrag av Eva Edström och Barbro Näslund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Uppsala 217 sidor. diagr.