Skyet eller delvis skyet - bilder tilovers 1990-1996

Författare
Lars Lerin
(Lars Lerin.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Syntrykk, MediaPrint 1999 Norge, Svolvær, Uddevalla 111 sidor. färgill. 20 cm