Skygger af en anden virkelighed - oldnordiske myter

Författare
Lotte Hedeager
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samleren 1997 Danmark, Köpenhamn 138 sidor., [12] pl.-s. 22 cm 87-568-1424-0