Skymningssång i Kalahari - Hur människan bytte tillvaro

Författare
Lasse Berg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront 2014 Sverige 978-91-7441-124-9
Ordfront 2012 Sverige, Stockholm, Litauen 312 sidor. ill. 20 cm 978-91-7037-647-4
Ordfront 2011 Sverige, Stockholm, Lettland 312 sidor. ill. 24 cm 978-91-7037-270-4
TPB 2011 Sverige, Johanneshov 8 vol. (814 sidor. tryckt punktskrift)