Släkten Palme intill år 1815 1, Text - försök till en genomförd skildring af en skånsk borgare- och prästsläkts öden genom fem släktled

Författare
Olof Palme
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n., (Appelbergs Boktryckeri 1917 Sverige, Uppsala 572 sidor. ill.