Släkten Silfverstolpe och dess ursprung

Författare
Fredrik Falkenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Sverige, Stockholm 229 sidor.