Släkten Smedberg - hantverkarsläkt från Karlskoga bergslag : genealogiska och kulturhistoriska anteckningar

Författare
Gustaf Petersson
(A. G. Petersson)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1928 Sverige, Kristinehamn 19 sidor. : ill.