Släkten With (Larsson) 2 i.e. 1

Författare
Anders With
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1980 Finland, Purmo 356 sidor. 951-99260-7-0
Förf. 1974 Finland, Purmo 380 sidor. 951-99033-1-3
Förf. 1968-1974 Finland, Purmo 2 vol. 21 cm
Förf. 1968 Finland, Purmo 195 sidor.