Släktföreningen Elmösläkten - släktbok

Författare
(Redaktör: Karl-Gustaf Junhall)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fören. 1989, tilltr., 1991 Sverige, S.l. 2 vol.