Släktföreningsstadga för friherrliga ätten Hermelin u.p.a. antagna vid konstituerande möte å riddarhuset i Stockholm den 28 april år 1911

Författare
släkten Hermelin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1912 Sverige, Karlskrona