Slöjda för livet - om pedagogisk slöjd

"Att lära genom att skapa hör framtiden till, och slöjden har här ett unikt bidrag att lämna till människors utveckling" skriver professor Roger Säljö i denna bok.

Här beskrivs hur en pedagogiskt upplagd slöjdundervisning kan ta sig uttryck i ett modernt samhälle. Men också bakgrunden till att slöjd blev ett skolämne.

Fjorton författare med god inblick i dagens skola och lärarutbildning beskriver utifrån sina egna erfarenheter och vetenskapliga rön olika pedagogiska slöjdverksamheter. Och de förklarar varför slöjd är viktigt för livet - nu och i framtiden!

Denna antologi vänder sig till slöjdlärare, skolledare, lärarstudenter och andra intresserade.

Medverkande i boken:

Kajsa Borg

Kristin Boström

Inger Degerfält

Anna Ekström

Per Hartman

Peter Hasselskog

Anna-Stina Lindén Ivarsson

Marléne Johansson

Lars Lindström

Susanne Björkdahl Ordell

Hans Persson

Mia Porko-Hudd

Roger Säljö

Hans Thorbjörnsson

Författare
(Kajsa Borg & Lars Lindström (red).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag, Kristianstads boktryckeri 2008 Sverige, Stockholm, Kristianstad 212 sidor. ill. 23 cm 978-91-976598-6-4