Slaget vid Lund - ett mord och icke ett fältslag

"Ett mord och icke ett fältslag"Måndagen den 4 december 1676 drabbade ärkefienden Sverige och Danmark samman i slaget vid Lund. 8.000 svenska soldater med hästar, kanoner och utrustning överrumplade danskarna, trots att den danska överlägsenheten på papperet var förkrossande. Svenskarnas taktik var enkel: en konsekvent och hänsynslöst genomförd anfallsprincip. Segern blev dock dyrköpt: det mer än sju timmar långa slaget liknade mest en slakt och arméerna förlorade nästan hälften av sina soldater.Slaget vid Lund levandegör en av de mest dramatiska händelsernai nordisk historia. Författarnas skildring vittnar om ett mycket blodigt fältslag - med alla förberedelser, strategier, misslyckanden och den slutliga segern för de svenska krigsherrarna.Claes Wahlöö är biträdande museichef och stadsantikvarie i Lund. Göran Larsson är fil.kand. och förste arkivarie vid Landsarkivet i samma stad. Tillsammans har de tidigare publicerat Sextonhundrasjuttiosex. Minnet av historien, historien om minnet. Berättelser om ett krigets år och det blodiga Slaget vid Lund (Lund 1996).Slaget vid Lund är den första utgåvan i en kulturhistorisk serie som ges ut i samarbete mellan museet Kulturen och Historiska Media.

Författare
Claes Wahlöö
(Claes Wahlöö & Göran Larsson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska media, Wallin & Dalholm 1998 Sverige, Lund, Lund 126 sidor. ill. 21 cm