Slagnätet, dess konstruktion, skötsel och handhavande under olika förhållanden

Författare
Olof Knöppel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1941 Sverige, Jönköping