Slaven - roman

Författare
Hans Kirk
(Hans Kirk övers. av Gertrud Zetterholm.)
Genre
Bok, Skönlitteratur
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur o. kultur 1949 Sverige, Stockholm 205 sidor.