Slitage- och utmattningsegenskaper efter nitrokarburering - Wear resistance and fatigue characteristics after nitrocarburising

Författare
Sören Segerberg
(Sören Segerberg, Stephen Preston.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IVF 1993 Sverige, Göteborg 16 sidor. ill.